PRE-PRESS servis

  • Veľkoplošná tlač + laminovanie,
  • digitálne nátlačky,
  • knihárske spracovanie,
  • grafické návrhy