Váš partner v tlači už viac ako 30 rokov.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam a investíciám sa vám naša firma  dnes môže predstaviť ako moderná tlačiareň. Poskytujeme širokú škálu služieb:

  • ofsetovej tlače
  • knihárskeho spracovania
  • a elektronického publikovania


Našou snahou je maximálne vyhovieť vašim požiadavkám kvalitne odvedenou prácou
v krátkych dodacích termínoch prispieť k prosperite vašej firmy.

 Ján Vrábel