Profil

Váš partner v tlači už viac ako 25 rokov.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam a investíciám

sa vám naša firma  dnes môže predstaviť ako moderná

tlačiareň. Poskytujeme širokú škálu služieb ofsetovej tlače,

knihárskeho spracovania a elektronického publikovania.

Našou snahou je maximálne vyhovieť vašim požiadavkám

kvalitne odvedenou prácou v krátkych dodacích termínoch

prispieť k prosperite vašej firmy.

                                                                                   Ján Vrábel